تعرفه طراحی سایت

تعرفه طراحی سایت به عوامل زیر بستگی دارد:

چندزبانه بودن

چند زبانه بودن از فاکتورهای تاثیرگذار است. به طور نمونه دو زبانه بودن، باعث افزایش نرخ تعرفه طراحی سایت خواهد شد.

امکانات وبسایت

بسته به میزان امکانات وب سایت و اضافه شدن خدمات آن، تعرفه متغیر خواهد بود.